رصد و آینده نگاری

رویدادهای فناورانه

گزارش ها و تحلیل ها

آخرین مطالب

در افتتاحیه نمایشگاه فارمکس عنوان شد:مسیر خودکفایی از توجه به ظرفیت داخلی و بهره برداری از فرصت های بین المللی می گذرد

رئيس مركز همكاريهاي تحول و پيشرفت در افتتاحيه اين نمايشگاه طي سخناني گفت: برای تحقق خودکفایی، فناوری بسیار مهم است اما الزاما با برخورداری از کارخانه، ما صاحب ص...

راهبرد دیجیتال 2025 آلمان

امروزه، دیجیتال‌سازی به تغییرات گسترده در کسب‌و کار، جامعه، محیط کاری، مصرف، همکاری و ارتباطات منتهی شده‌است. پیشرفت فناورانه، پایه و اساس جریان مستمر مفاهیم و ...